" La il·lusió ens fa l'horitzó és ample "

Video Sombre du Eros