" La il·lusió ens fa l'horitzó més ample "

Sant Jordi...

Divendres, 23 d’abril de 2021


- Tota passió voreja el caos -
(Walter Benjamin)

El voreja, contenint-se per no desfermar-lo i preservar intacte l'essència que ens captiva. Aliena a tota mesura que no sigui la intensitat, ens arrossega vers l'emoció i cedim al seu vertigen.
Poques passions t'acompanyen tota la vida, la lectura n'és una.

Tot i que la roca també és lectura és lectura, bon Sant Jordi...!


companydeviatgeiatzars:Lau