" La il·lusió ens fa l'horitzó més ample "

Camins d’aigua... (la Pertusa)

Divendres, 11 de desembre de 2020


On s’atura el temps?Quan la pluja no importa!
- blau -


company de viatgeiatzars:Lau