" La il·lusió ens fa l'horitzó més ample "

- Naveg@rt -

Dissabte, 31 d’octubre de 2020


- Navegar: Anar, viatjar, campar, viure, deambular- Art: Activitat en la que es recrea, amb una finalitat estètica, un aspecte de la realitat


Naveg@rt .........


companydeviatgeiatzars:Lau&Arnau