" La il·lusió ens fa l'horitzó més ample "

Video Sombre du Eros